หน้าปัดนาฬิกา โมกุเม่ กาเน่

หน้าปัดนาฬิกาลายคลื่น จากเงิน ทองแดง และทิบูชิ ด้วยเทคนิค โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane)

เป็นการผสมผสานเทคนิคการผลิตแผ่นลายแบบรีดบาง จากเงิน ทองแดง และทิบูชิ ด้วยเทคนิคโมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane) เพื่อให้ได้ลวดลายของคลื่นน้ำ ที่พริ้วไหว  และแปลกตา  โดยการสลับชั้นโลหะ 27 ชั้น  และทำลวดลาย แล้วรีดเป็นแผ่นบางในขนาดที่เหมาะสมกับหน้าปัดนาฬิกา  เนื่องจากหากหนา หรือบางไป จะทำให้หน้าปัดแอ่น  หรือนาฬิกาทำงานได้ไม่ตรงเวลา  ความยาก คือ ต้องสร้างลายให้ได้ขนาดที่พอดีกับความหนาของแผ่นลาย เพื่อให้ได้ลายที่สวยงามPlease Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.