ธาตุทั้ง 4 ในแบบ MOKUME GANE โดย PONK SMITHI

posted in: เกี่ยวกับ | 0

เมื่อแรงบันดาลใจจาก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ มาสู่ลวดลายของเครื่องประดับ ด้วยเทคนิคโมกุเม่ กาเน่ จากแผ่นลวดลายเพียงแผ่นเดียว แต่เมื่อให้ประสบการณ์กับแผ่น Mokume Gane ที่แตกต่างก็สร้างลวดลายของแต่ละธาตุที่แตกต่าง แต่รวมกันเป็นหนึ่งที่ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่ง เช่นกัน

ในอดีตกาล ก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์และตารางธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสรรพสิ่งบนโลกกว่า 100ธาตุนั้น  ดิน น้ำ ลม ไฟ มีฐานะเป็นธาตุตั้งต้นของโลก ในความเชื่อของหลากหลายอารยธรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก ที่เชื่อกันว่าทั้ง 4 ธาตุ สัมพันธ์กับการกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ที่ทุกสิ่งล้วนมี 4 ธาตุผสมผสานรวมกันในสัดส่วนที่แตกต่างกัน   นอกจากนั้นยังเชื่อว่ามีเทพองค์สำคัญในตำนานเป็นที่นับถือของหลายวัฒนธรรมทั้งกรีก ยุโรป และเอเชีย  ธาตุทั้ง 4 ยังสร้างของความสมดุลให้โลกเราโดยไม่อาจจะขาดได้เลย 

เมื่อผสมผสานเทคนิคการสร้างลวดลายของ พ้อง สมิทธี กับแรงบันดาลใจของธาตุทั้ง 4 ที่ก่อกำเนิด  ถ่ายทอดผสมผสานกระบวนการผลิต สู่ลวดลายของเครื่องประดับที่แตกต่างของแต่ละธาตุเป็นหนึ่งเดียว

 

 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.