เวลาของเราสั้นเกินกว่าแค่ประดับ

พ้อง พรสมิทธิกุล หนึ่งในนักออกแบบ จากโครงการ Beyond Jewelry โดยสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมเสวนา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ในหัวข้อ “Beyond Jewelry; Life is too short to wear ordinary jewelry” ที่จัดโดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CCI)

โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน คือ Ponk Phornsmithikul(Jewelry Designer),  Surasak Maneesathianrattana (Jewelry Designer), Assoc. Prof. Chanchai Thongsopa(Head of Department, Suranaree University of Institute) และ Malin Sawatekitithum(Chief of Research and Development Department, GIT)

พ้องเล่าว่า โครงการนี้พัฒนาเครื่องประดับที่มากกว่าความเป็นเครื่องประดับเป็นการ ผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับงานฝีมือ เครื่องประดับรวมกับภูมิปัญญาด้วยความสวยงาม โดยเครื่องประดับชิ้นที่พ้อง พัฒนาเครื่องประดับเงินตาไม้ฟอกอากาศ “หยดฝน” (Mokume Gane Pendant Air Purifier “Pure Drop”) ซึ่งเป็นเครื่องประดับฟอกอากาศทรงหยดน้ำ ที่เกิดจากการพัฒนาแบบเครื่องประดับโดยตั้งต้นจากแนวความคิดที่ว่า

ช่วงวิกฤตการณ์ โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก ทุกสิ่งทุกอย่างดูหมองหม่น สิ้นหวัง แต่เมื่อเริ่มควบคุมได้ ทุกอย่างดีขึ้น ก็สัมผัสได้ซึ่งโอกาสและความหวังครั้งใหม่ เหมือนอารมณ์ การสัมผัส หยาดฝนหยดใหม่ ท่ามกลางความแห้งแareง นำพาความชุ่มชื่น และความหวัง กลับมาอีกครั้งหนึ่ง จึงนำรูปทรงหยดน้ำฝนที่นำพาความหวัง มาผสานกับการฟอกอากาศ เพื่อนำพาสุขภาพที่ดี และโอกาสใหม่ที่ดีๆ แก่ผู้สวมใส่

และสิ่งที่พัฒนาขึ้นเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ เพื่อ ให้อุตสาหกรรม และนักออกแบบรุ่นใหม่ได้ใช้เป็นแนวความคิด ในการพัฒนาสินค้าของแบรนด์ โดยถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤต สิ่งที่สามารถทำได้ คือการนำเอาจุดแข็งของแบรนด์ มาแก้ปัญหาของผู้บริโภค ตอบโจทย์ปัญหาใหม่ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ร่วมกับแนวความคิดใหม่ๆ ทั้งในตลาดเดิมและในตลาดใหม่ ซึ่งแทนที่จะทำอยู่แต่ในรูปแบบเดิมในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและสุดท้ายต้องแข่งกันที่ราคา แต่สิ่งที่ Beyond Jewelry นำเสนอ มันคือการสร้างสิ่งที่มากกว่าความเป็นเครื่องประดับโดยการนำเอาปัญหามาผสมผสานกับภูมิปัญญาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับตัวสินค้า ที่จะไม่หยุดนิ่ง

และหวังว่าเครื่องประดับตัวอย่างนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ฟัง และ สร้างสิ่งใหม่ให้กับ แบรนด์และการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับของไทย ให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.