PONK SMiTHi ร่วมแสดงความยินดีกับ GIT ในวาระโอกาสครบรอบ 20 ปี

PONK SMiTHi ร่วมแสดงความยินดีกับ GIT ในวาระโอกาสครบรอบ 20 ปี

8 มิถุนายน 2561

GIT จัดงาน “GIT ALUMNI 2018” มุ่งสร้างเครือข่าย เชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
GIT รวมพลศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันฉลองครบรอบ 20 ปี ร่วมงาน GIT ALUMNI 2018 มุ่งสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ อันจะก่อให้เกิดเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากบรรดาศิษย์จากสถาบัน รวมทั้ง Dinner Talk หัวข้อ “Digital Marketing ในยุค Thailand 4.0” จากคุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล กูรูด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการเสวนาจากเหล่าศิษย์เก่าที่มาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในหัวข้อ “Success Story” ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ต “ว่าน ธนกฤต” ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

นายราเชนทร์ พจนสุนทร ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวว่า “GIT เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยให้บริการตรวจสอบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล และเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวงการนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย”

“ตลอดระยะเวลา 20 ปี GIT เปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันกว่า 3,000 ราย ทั้งหลักสูตรทางด้านอัญมณีศาสตร์ การบริหารการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขั้นสูง หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า ตลอดจนงานสัมมนาและการอบรมอื่นๆ อีกมาก ปัจจุบันบรรดาศิษย์เก่าที่จบหลักสูตรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจนเติบโตขึ้นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อาทิ แบรนด์ PONK SMiTHi, JITTRAKARN, MALIKA, ARQUETYPE”

“งาน GIT ALUMNI 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายอันเป็นประโยชน์และสนับสนุนธุรกิจระหว่างกันขึ้น จนกลายเป็นเครือข่ายบุคลากรชั้นนำของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในอนาคต เครือข่ายศิษย์เก่าของ GIT จะมีส่วนสำคัญอย่างมาก ในการพัฒนาวงการอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เข้มแข็งและเติบโต” นายราเชนทร์ กล่าวทิ้งท้าย

Cr. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
https://www.git.or.th/event_20180608_1.html

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.