Mokume Gane poster by PONK SMiTHi

Mokume Gane by PONK SMiTHi

 

 

Mokume Gane by PONK SMiTHi

 

โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane) โปสเตอร์ โบรชัวร์นี่เป็นเรื่องราวแรกที่ผ่านการรวบรวม  และเรียบเรียงด้วยความตั้งใจ จากประสบการณ์ที่เริ่มต้นสั่งสม เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตลวดลายบนโลหะนี้สู่งานโลหะของไทย โมกุเม่ กาเน่ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคนิคการผลิต แต่เมื่อได้ตั้งใจศึกษาจนเข้าใจ  และสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของงาน ที่นอกจากต้องใช้ความรู้ ความพยายาม ทักษะในการแก้ปัญหาเป็นอย่างมากแล้ว  ความล้มเหลวต่างๆ หล่อหลอมจนได้ชิ้นงานที่่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก การต่อสู้ ความมั่นคง แน่วแน่ที่จะเดินหน้าในการทำทุกอย่างให้สำเร็จ  ทุกครั้งที่มีคนถามว่าทำไมถึงได้ทำ ก็จะพยายามถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นพูดคุย

หมายเหตุ ชุดนี้ที่นำมาโพสไว้ ยังใช้ชื่อเก่า คือ สุรชัย ที่ไม่เคยมีใครรู้จัก แต่ทุกคนรู้จักในชื่อ พ้อง  ซึ่งในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น พ้อง ในที่สุด

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.