ส่วนผสมโลหะในงาน โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane Metal)

ส่วนผสมโลหะในงาน โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane Metal)

ในการผลิตลวดลายจากโลหะ สามารถจำแนกคร่าวๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Damascus Steel  ที่ใช้โลหะหลักที่มีส่วนผสมของเหล็ก และ กลุ่ม Mokume Gane ที่ใช้อัลลอยด์โลหะอื่นๆ จากการรวบรวมส่วนผสมโลหะจากหลายๆ แหล่งที่มา สามารถจำแนกโลหะที่ใช้ในการผลิต โมกุเม่ กาเน่ จากโลหะมีค่า เป็นกลุ่ม ได้ดังนี้

 1. กลุ่มทอง
  • ทองกะรัต (Karat Gold)
 2. กลุ่มทองแดง
  • ทองแดงบริสุทธิ์ (Copper)
  • ทองเหลือง และ บรอนซ์ (Brass and Bronze)
  • เงินนิกเกิล (Nickel Silver)
 3. กลุ่มเงิน
  • เงินบริสุทธิ์
  • เงินสเตอร์ลิง
 4. กลุ่มโลหะมีค่าอื่นๆ
  • พาลาเดียม (Paladium)
  • แพลทินัม (Platinium)
 5. กลุ่ม Irogane Alloy กลุ่มอัลลอยด์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ใช้ในการผลิต โมกุเม่ กาเน่
  • Shibuichi เป็นอัลลอยด์ที่มีส่วนผสมของเงิน ไม่เกิน 60% กับทองแดง
  • Shakudo เป็นอัลลอยด์ที่มีทองผสมอยู่ โดยส่วนใหญ่จะมีทองไม่เกิน 5% หรือบางครั้งอาจมากกว่า 10%
  • Kuromido เป็นอัลลอยด์ที่มีทองแดงเป็นหลัก และมีสารหนูเป็นส่วนผสม ไม่เกิน 3%
  • Kuro Shibuichi เป็นอัลลอยด์ หรือ Shibuichi ดำ ซึ่งใช้ส่วนผสมจาก Shakudo กับ Shibuichi หรือ เงิน และทองแดง
 6. กลุ่มโลหะอื่น
  • Titanium

โดยโลหะที่จะนำมาใช้ในการผลิต  ต้องมีคุณสมบัติที่สามารถแพร่เข้ากันได้ในสถานะของแข็ง

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.