โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane:木目金)

Mokume Gane เทคนิคสร้างลายที่ พ้อง สมิทธี ใช้เป็นเทคนิคหลักในการสร้างงานที่ทุกชิ้นจะมีลายไม่ซ้ำใคร

Translate »