ลายเกลียว (Twist)

โมกุเม่ กาเน่ ลายเกลียว (Twist)

ลักษณะลวดลาย เป็นลายเส้นแนวเฉียง ขนานกัน พันรอบวงแหวน ลวดลายแหวนเกิดจากการบิดก้นโลหะ โมกุเม่ กาเน่  โดยเส้นสีของชั้นโลหะที่ซ้อนกัน ให้เป็นเกลียว ทำให้เส้นลายของชั้นโลหะที่ซ้อนกัน หมุนมาอยู่ทางด้านหน้า  ยิ่งการบิดจำนวนรอบมากเท่าไหร่  จะยิ่งทำให้ลายเกลียวถี่มากขึ้นเท่านั้น

Credit to : PONK SMiTHi
Mokume Gane Sci-Artist.
www.PONKSMiTHi.com
Ornaments fulfilling your LiFE, LOVE and SUCCESS.
เติมเต็มชีวิต  ความรัก และ ความสำเร็จ ของคุณ

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.