จุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับลวดลาย และเทคนิคโมกุเม่ กาเน่

posted in: Brand History | 0

จุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับลวดลาย และเทคนิคโมกุเม่ กาเน่ ลวดลายที่มีมนต์เสนห์ พริ้วไหวเหมือนมีชีวิต แผ่นลายแผ่นแรกที่นำมาผลิตเป็นเครื่องประดับ ไม่ได้ผลิตด้วยตัวเอง แต่เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยลักษณะเป็นแผ่นบางที่มีลวดลาย แม้ลวดลายจะมีขนาดใหญ่ และสามารถนำมาใช้ได้ประมาณ 30% แต่ก็สามารถที่จะนำมาสร้างสรรค์เครื่องประดับที่หลากหลายได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พยายามค้นหาว่า จะทำอย่างไรจึงจะได้ลวดลายที่สวยงาม แต่สามารถใช้งานได้เกิน 90% ซึ่งจะทำให้ได้ต้นทุนการผลิตที๋ประหยัดขึ้น

วัตถุประสงค์ในการผลิตครั้งแรก และคำอธิบาย

“เครื่องประดับชุดแรก ออกแบบและผลิตโดย นายสุรชัย พรสมิทธิกุล (smithi jewelry) นิสิตระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ โดยสินค้าที่ออกแบบและผลิตนั้น ใช้วัตถุดิบที่ซื้อมาจากผลงานของนักศึกษา มศว ทั้งสิ้นครับ

รายได้ที่ได้จากการจัดจำหน่าย (เฉพาะสินค้าที่ผลิตโดย Smithi Jewelry) ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย โดยบริษัทสยามธาราวัลก์ ในงานบางกอกเจมส์แอนจิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2555 ครึ่งหนึ่งมอบให้ คณะวิทยาศาสตร์ อัญมณี และเครื่องประดับ มศว. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา. อีกครึ่งหนึ่งมอบให้ www.ThaiBrainTumor.com เพื่อนำไปบริจาคให้ศิริราชเพื่อผู้ป่วยระบบประสาทและสมองครับ.

Set Re-Born นี้ผมให้ชื่อตามที่มันเกิด มีประวัติครับ. มันเป็นความสวยงามเฉพาะตัวมาก ที่กลับมาเกิดขึ้น เป็นเครื่องประดับเซ็ทใหม่ที่พอเหมาะ ประกอบด้วย จี้ ต่างหูแบบเกี่ยว Silver and pink copper Mokume gane ฝังเพชรCz สวย. ด้านหลังชุบทอง”

 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.