การเกิดลายของ โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane Pattern)

การเกิดลวดลายของ โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane Pattern)

     ลวดลายของ โมกุเม่ กาเน่ เป็นลวดลายที่เกิดจากชั้นของโลหะ ที่ซ้อนทับกัน เมื่อตัดมีการขุด ตัด หรือบิดเนื้อโลหะ ชั้นโลหะที่มีความแตกต่างกันจากด้านในก้อนโลหะ จะแสดงออกมาตรงพื้นผิวด้านนอก จะทำให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างโลหะ 2 ชนิด ที่ผสานติดกัน โดยจะมองเห็นลวดลาย เมื่อตาเราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างโลหะทั้ง 2 ชนิดได้ โดยเรียกโลหะชนิดหนึ่งว่า “ลาย” และโลหะอีกชนิดว่า “พื้น”

SmithiPattern2

ภาพแสดงลวดลายของแหวน โมกุเม่ กาเน่
ที่มา : www.Instagram.com/SmithiJewelry

ความแตกต่างของโลหะที่ทำให้เกิดลวดลายของ โมกุเม่ กาเน่ ได้แก่

1. สี (Color)

เป็นสิ่งที่มองเห็นชัดเจนที่สุด โดยจะมอง สีของโลหะชนิดหนึ่ง เป็นสีพื้น และโลหะอีกชนิดเป็นสีลาย

PonkRing1
ภาพแสดงลวดลายของแหวน โมกุเม่ กาเน่ จาก สีที่แตกต่างกัน
ที่มา : www.SmithiJewelry.com

2. โทนสี (Tone)

ความสว่าง และความเข้ม ของสีโลหะที่แม้จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกัน แต่มีโทนสี ความสว่าง และความเข้มที่แตกต่างกันก็จะทำให้เห็นลวดลายของ โมกุเม่ กาเน่ ได้ชัดเจนเช่นกัน

3. พื้นผิว (Texture)

โลหะทั้ง 2 ชนิด ที่สามารถทำให้มีพื้นผิวที่แตกต่างกัน ทำให้เห็นถึงลวดลายจากความแตกต่างระหว่างโลหะของพื้นผิวของทั้ง 2 ชนิดได้เช่นกัน

SmithiRing
ภาพแสดงลวดลายของแหวน โมกุเม่ กาเน่ จาก พื้นผิวที่แตกต่างกัน หรือมีโทนของสีที่แตกต่างกัน

        เราจะเห็นลวดลาย โมกุเม่ กาเน่ ได้จากความแตกต่างของโลหะที่ใช้ในการผลิต ซึ่งหากสามารถเห็นความแตกต่างของโลหะทั้งสองชนิดได้ชัดเจน จะทำให้เห็นลวดลายของ โมกุเม่ กาเน่ชัด แต่หากไม่สามารถจำแนกความแตกต่างได้ชัดเจน หรือโลหะทั้งสองมีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายกันมาก ก็อาจจะไม่ทำให้เกิดลวดลายไม่ชัด ดูเบลอๆ ไม่เป็นที่น่าสนใจ

          ลวดลายที่เกิด ในการจำแนกว่าโลหะชนิดใดเป็นโลหะที่เป็นสีของพื้น หรือ โลหะชนิดใดเป็นโลหะที่เป็นสีของลาย จะไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ดู เช่น โมกุเม่ กาเน่ จากโลหะเงิน และทองแดง อาจจะเรียก โลหะเงินว่าเป็นสีพื้น และโลหะทองแดงเป็นสีของลาย หรือ เรียกโลหะทองแดงเป็นสีพื้นแล้วเรียกโลหะเงินเป็นสีของลาย ได้เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่จะจำแนก สีที่อ่อนกว่าว่าเป็น สีพื้น และสีที่เข้มกว่า ว่าเป็น สีของลาย หรือ เรียกโดยดูจากปริมาณของพื้นที่โลหะที่มากกว่า เรียกว่า สีพื้น และโลหะที่น้อยว่า สีของลาย เป็นต้น

           ถ้าโลหะ 2 ชนิดเปรียบเหมือนคน 2 คน ที่รักกัน  ไม่สำคัญหรอกว่าใครจะมีค่ามากกว่าใคร เหมือน โลหะลายไม้นี้ แม้ โลหะเงิน จะมีค่ามากกว่า โลหะทองแดง แต่หากรวมกันได้อย่างลงตัว คุณค่าจากการผสานกันของโลหะ 2 ชนิดที่แตกต่าง  ไม่ได้แยกว่าอันไหนมีค่ามากกว่า  แต่ทั้งสองที่เกื้อหนุนกันเป็นสิ่งใหม่ที่รวมกันได้อย่างลงตัวและเพิ่มคุณค่าเป็นเท่าทวี

Credit to : PONK SMiTHi
Mokume Gane Sci-Artist.
www.PONKSMiTHi.com
Ornaments fulfilling your LiFE, LOVE and SUCCESS.
เติมเต็มชีวิต  ความรัก และ ความสำเร็จ ของคุณ

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.