การสร้างสรรค์ผลงานเงินตาไม้ (Mokume Gane) จาก PONK SMITHI

posted in: เกี่ยวกับ | 0

คุณสมบัติที่ผ่านการพัฒนาผลงานในรูปแบบที่ พ้อง สมิทธี (PONK SMITHI) ได้ศึกษา และสร้างสรรค์วัสดุที่ผสานศิลปะของการสร้างลวดลาย และกระบวนการทางด้านโลหะวิทยา ที่ผสานโลหะเงินและทองแดง โลหะที่แตกต่างเข้าด้วยกัน ติดกันด้วยกระบวนการแพร่ของโลหะ (Diffusion Bornding) มากถึง 20-30 ชั้น  ในการผลิต และผ่านกระบวนการในการสร้างสรรค์มากมาย ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้ประสบการณ์ฝังอยู่ในลวดลายของเครื่องประดับ ให้เป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มชีวิตของเครื่องประดับที่แต่ละชิ้นที่จะไม่ซ้ำกันเลย ทุกชิ้นเป็นหนึ่งเดียว แสดงความเป็นตัวตนของผู้ครอบครอง

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.