การผลิต ก้อน โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane Billet)

การผลิต ก้อน โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane Billet)

ในการผลิตเครื่องประดับที่มีลวดลายไม้ จากเทคนิค โมกุเม่ กาเน่ นี้ จะต้องผลิตก้อน โมกุเม่ กาเน่ จากการอบโลหะ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นก่อนการทำลวดลายเสมอ โดยการผลิตก้อนโลหะ สำหรับการผลิตเครื่องประดับแบบดั้งเดิม และแบบแผ่นรีด จะมีขั้นตอนการผลิตก้อนโลหะที่เหมือนกัน ในทุกกระบวนการ แต่สิ่งที่จะแตกต่างกัน คือ ความหนาของก้อน ที่จะใช้ในการผลิตเครื่องประดับ ซึ่งต้องมีการออกแบบไว้ก่อนว่าจะต้องเตรียมก้อนโลหะที่มีความหนาเพียงใดเพื่อให้ได้ลวดลายตามต้องการ

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.