Beyond Mokume Gane Jewelry เครื่องประดับฟอกอากาศ

posted in: เกี่ยวกับ | 0

PONK SMITHI (พ้อง สมิทธี) ร่วมกับ อ.ประดิษฐ เรืองสุวรรณ ครูช่างสมาคมช่างทองไทย  ใน concept เครื่องประดับ Beyond Jewelry เครื่องประดับฟอกอากาศจากประจุอิออนลบ พร้อมที่ชาร์ตแบบไร้สาย (Air purifier with wirless charger) สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

แม้จะยังอยู่ในช่วงเวลา วิกฤตโควิด แต่ความคิดสร้างสรรค์มิอาจหยุดนิ่ง  แรงบันดาลใจใหม่ๆ กับการคิดแก้ปัญหา จะเป็นโจทย์ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจและประเทศชาติในทุกมิติ เมื่อวิกฤตผ่าน ผู้ที่พร้อมเท่านั้นถึงจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องประดับชุดนี้จึงไม่ใช่แค่ปนะดับ แต่น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ และนักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาภายใต้ข้อจำกัดในปัจจุบัน

โครงการนี้เกิดขึ้นในปี 2020 ในช่วงที่ วิกฤตโควิด 19 ระบาดทั่วโลก กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสุขภาพ ทำให้เครื่องประดับ ต้องมีการปรับตัว ผสมผสานกับนวัตกรรม ซึ่งสถาบัน GIT ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการพัฒนาเครื่องประดับที่เป็นเครื่องฟอกอากาศ จากประจุอิออนลบ ซึ่ง ทำให้สามารถปล่อยประจุอิออนจับกับฝุ่นละออง หรือเชื้อโรคและทำให้ตกลงพื้นก่อนที่เราจะให้ใจเข้าไป  โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้  โดยทางสถาบัน GIT ได้คัดเลือกนักออกแบบ 3 ท่านในการออกแบบเครื่องประดับ สำหรับกลุ่มตลาดที่แตกต่าง  โดย พ้อง สมิทธี ได้เลือกใช้การออกแบบเครื่องประดับ ฟอกอากาศโดยผสมผสานกับ เทคนิคโมกุเม่ กาเน่ โดยใช้วัสดุเงินตาไม้  และ ขึ้นรูปทรงหยดน้ำโดยช่างฝีมือ ภายใต้ข้อจำกัดของเครื่องฟอกอากาศ  และนำสายสร้อยที่เป็นคอลเล็กชั่นปี 2021 ของ พ้อง สมิทธี กับวิธีการล็อคแบบใหม่ให้กับเครื่องประดับเงินตาไม้  พร้อมทั้งประดับด้วยทับทิมแท้ ที่ไม่ผ่านกระบวนการเผา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ อัญมณี และงานฝีมือ ได้อย่างลงตัว  นอกจากเป็นเครื่องประดับ ร่วมสมัยที่นอกจากสวยงามแต่ยังผสมผสานประสิทธิภาพของการฟอกอากาศ  สร้างคุณค่าใหม่ให้กับวงการเครื่องประดับไทยในอนาคต

นอกจากเครื่องฟอกอากาศแล้วได้ร่วมกับอาจารย์ป้อม ผู้ออกแบบ แหวนประคองนิ้ว กันนิ้วล็อค ซึ่งใช้ลวดลายธรรมชาติของ โลหะเงินตาไม้ผสมผสานกับ รูปทรงและการขึ้นรูป แหวนที่ทำให้สามารถประคอง ไม่ให้นิ้วล็อคได้

แม้จะยังอยู่ในช่วงเวลา วิกฤตโควิด แต่ความคิดสร้างสรรค์มิอาจหยุดนิ่ง  แรงบันดาลใจใหม่ๆ กับการคิดแก้ปัญหา จะเป็นโจทย์ในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจและประเทศชาติในทุกมิติ เมื่อวิกฤตผ่าน ผู้ที่พร้อมเท่านั้นถึงจะมีโอกาสในการเป็นผู้นำในธุรกิจ เครื่องประดับชุดนี้จึงไม่ใช่แค่ปนะดับ แต่น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ และนักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาภายใต้ข้อจำกัดในปัจจุบัน

Please Login to Comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.