โมกุเม่ กาเน่ (Mokume Gane) จากภาษาญี่ปุ่นว่า 木目金 มาจาก Moku แปลว่าไม้ Me แปลว่าตา และ Gane แปลว่าโลหะ ซึ่ง โมกุเม่ กาเน่ จึงหมายความว่า โลหะที่มีลวดลายตาไม้ หรือเรียก “โลหะตาไม้” หรือ “เงินตาไม้”

สำหรับ PONK SMiTHi โมกุเม่ กาเน่ คือ การสร้างลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น นำมาเป็นเทคนิคหลักในการผลิต การสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยงานช่างฝีมือของไทย เพื่อนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายที่เป็นหนึ่งเดียว จากประสบการณ์ที่สั่งสม สู่ลวดลายที่เหมือนมีชีวิตถ่ายทอดลงบนเครื่องประดับชิ้นต่อชิ้น

โมกุเม่ กาเน่ เป็นเทคนิคในการผลิตลวดลายโลหะ ที่อบโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ให้ติดกัน ด้วยร้อนและความดันสูง โดยไม่ใช้โลหะผสาน ทำให้ชั้นโลหะทั้งสองชนิดแพร่ติดกันในสถานะของแข็ง (Diffusion bonding) แล้วนำทุบ ตี แล้วขุดเนื้อโลหะ เพื่อดึงชั้นโลหะที่เป็นลวดลายที่อยู่ด้านในก้อนออกมาก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ ประยุกต์มาจากเทคนิคการผลิตเพื่อตกแต่งดาบซามูไรใน ช่วง ค.ศ. 1700 ในญี่ปุ่นในยุคเมจิ (Meiji)

หลายคนที่เคยทำ โมกุเม่ กาเน่ พูดเป็นเสียงเดียวว่า กระบวนการทำยาก เสียหายมาก ไม่คุ้มค่า แต่สำหรับ PONK SMiTHi ที่ความชอบในลวดลายหลากหลายไม่ซ้ำใคร แปลกตา พริ้วไหว ความหลงใหลนี้ยังทำให้ ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับชีวิต นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ได้พบว่า ลวดลายของ โมกุเม่ กาเน่ เกิดการผสานรวมกันด้วยเนื้อตัวเนื้อแท้ของโลหะแต่ละชนิดที่แตกต่าง เหมือน “รัก” ที่ผูกคนสองคนเข้าด้วยกัน การเกิดขึ้นของลายจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เหมือนประสบการณ์ “ชีวิต” ที่สั่งสม ซึ่งไม่มีใครที่จะเหมือนใครได้  และในการเดินทาง ไม่ว่าครั้งใด ความพยายาม และความอดทนเท่านั้น ที่จะพาเราไปถึงจุดหมายแห่ง “ความสำเร็จ”

โมกุเม่ กาเน่ เปรียบได้กับลวดลายของ “ชีวิต” ที่ชีวิตของทุกคนจะไม่มีทางเหมือนกัน แม้จะพยายามให้เหมือนเพียงใด การติดกันอย่างสมบูรณ์แบบ ของโลหะทั้ง 2 ชนิด ในการผลิต โมกุเม่ กาเน่ เสมือน “ความรัก”ของคน 2 คน ที่รักกันจริงเท่านั้นที่จะผสานใจกัน และ เดินทางไปด้วยกันสู่ “ความสำเร็จ”  แม้ทางทีเดินจะไม่ง่าย ต้องมีความมานะ พยายาม อดทน กำลังใจสู้ คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา จึงจะพบกับ ลวดลายของความสำเร็จที่สวยงาม

ลวดลายแห่ง ชีวิต ความรัก และความสำเร็จที่สมบูรณ์ ไม่ได้เกิดจากการมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบ
แต่เป็นการพยายามสร้าง เข้าใจ และแก้ปัญหา เพื่อให้มันสมบูรณ์ ในรูปแบบของเรา
ซึ่งไม่ได้สมบูรณ์ในแบบของคนอื่นใด
คือ

ลวดลายของชีวิตในแบบเรา มีหนึ่งเดียวในโลก

PONK SMITHI

Mokume Gane Sci-Artist
Ornaments fulfilling your LIFE, LOVE and SUCCESS.
เติมเต็มชีวิต  ความรัก และ ความสำเร็จ ของคุณ